Seniorer

Seniorgolf på Samuelsdals Golfbana

Vi är noga och följer FHM´s krav och rekommendationer

Vi startar Seniorgolfen i juni.

Sedan många år anordnas regelbundet Seniorgolf för klubbens äldre medlemmar. Varje onsdag kl. 08:30 samlas ett stort gäng pensionärer, för att spela scramble 9 hål, en lättsam tävlingsform med social samvaro och motion som främsta mål. En liten startavgift tas ut av alla deltagare och merparten av insatsen går till priser för de tre bästa lagen. I scramble slår alla lagets spelare ut sin boll från den tee de ska spela från. Därefter väljer laget vilken boll man ska spela vidare från. Platsen markeras och därifrån slår alla lagmedlemar sitt nästa slag och så vidare tills bollen har gått i hål och lagets resultat noterats. Alla spelare är lika välkomna oavsett golfkunnande. Tävlingsformen är särskilt väl lämpad för nybörjare. 

Utifrån anmälningslistan gör tävlingsledningen lagindelningar och försöker att skapa så många och så jämnstarka lag som möjligt. I varje lag finns en erfaren lagkapten, som håller ordning på laget och reglerna, fyller i scorekortet och skapar god laganda. Tävlingen startar 09:00 med s.k. kanonstart, d.v.s. att samtliga lag tilldelas ett eget starthål, varefter alla 9 hål spelas varvet runt. Tävlingen avrundas med en gemensam återsamling med fika och samvaro samt prisutdelning.

Välkomna!

Sven Olsson/tävlingsledare