Paragolf

Paragolf på Samuelsdals Golfbana

Samuelsdals Golfklubb har de senaste åren påbörjat ett arbete med att göra det möjligt för funktionsnedsatta människor att börja med paragolf. En arbetsgrupp har bildats med Sven Olsson, Gunilla Svensson, Stig Olsson, Fredrik Lindström, Per-Olof Bengtsson och Annica Ovesson. Sven är klubbansvarig för paragolfen, Gunilla distriktsansvarig, Stig är paragolfare, Fredrik parakonsulent, Per-Olof föräldrarepresentant och Annica Ovesson handikappkonsulent på Falu kommun.

Genom ett bidrag från Svenska golfförbundet kunde några förbättringar noteras 2019: 

  • Inköp av ett s.k. äventyrsgolfpaket för prova på golf och paragolf
  • Uppklippning av ett nytt övningsområde för paragolfare och nybörjare
  • Genomförande av en första ”Handigolf Tour Dalarna” med 6 tävlingstillfällen på tre olika banor – Samuelsdals GK, Hagge GK och Dalsjö GK och sammanlagt 11 deltagare med olika funktionshinder och kunnande.
  • En förslagslista med önskvärda förbättringar för paragolfare har arbetats fram och lämnats till Samuelsdals GK och Samuelsdals Golf AB, vilket bl.a. ledde till förbättrade broar, utslagsplatser, skyltar och vägar för golfbilar.

Inför 2020 har arbetsgruppen fortsatt sina diskussioner om förbättringar, bidrag har sökts från SGF och nya kontakter tagits med fler golfklubbar i Dalarna genom Gunilla Svensson. Sommaren 2020 avses en ny Paragolf Tour Dalarna med 6 tävlingar genomföras*) på Samuelsdal, Hagge och Dalsjö. Även Hedemora och Rättvik har visat intresse för någon aktivitet med prova-på-paragolf. På initiativ av Stig Olsson har en helt ny tävling ”One Hand Open”, enhandsgolf öppen för alla, tagits in i SGK:s tävlingsprogram. Vi har även talat med Samuelsdals PRO Jonas Osterman, som förklarat sig villig att diskutera möjligheterna till särskild träning för paragolfare. Vi tittar även på frågan om att ta fram en särskild broschyr för paragolf samt fortsätter diskussionerna med klubb och bolag om nödvändiga förbättringar för paragolfare vid Samuelsdal.

Sven Olsson,  070-578 20 35, danielssvenolsson84@gmail.com