Paragolf på Samuelsdals GK

En inkluderande miljö för alla

Samuelsdals Golfklubb går i bräschen för att främja paragolf, vilket ger funktionsnedsatta människor möjligheten att delta i golfaktiviteter.

En dedikerad arbetsgrupp

En arbetsgrupp bestående av engagerade individer har formats för att driva paragolfens utveckling på Samuelsdals Golfklubb. Med Sven Olsson som klubbansvarig, Gunilla Svensson som distriktsansvarig, och andra medlemmar som Fredrik Lindström, Stig Olsson, Per-Olof Bengtsson och Annica Ovesson, strävar gruppen efter att skapa en inkluderande miljö för alla.

Framgångar och förbättringar

Genom ett bidrag från Svenska Golfförbundet har betydande förbättringar kunnat genomföras sedan 2019:

  • Införskaffande av Äventyrsgolfpaket: Ett paket som möjliggör för både nybörjare och erfarna paragolfare att prova på golf och förbättra sina färdigheter.
  • Uppgraderat Övningsområde: Ett nytt område för träning och övningar har skapats för paragolfare och nybörjare för att underlätta för deras utveckling.
  • Handigolf Tour Dalarna: En serie tävlingar som inkluderar 6 evenemang på tre olika banor – Samuelsdals GK, Hagge GK och Dalsjö GK. Denna tour välkomnade 11 deltagare med varierande funktionshinder och färdighetsnivåer.

Framtida Planer och Initiativ

Inför 2020 fortsätter arbetsgruppen sina ansträngningar för att förbättra paragolfens möjligheter:

  • Nya Tävlingar och Aktiviteter: Planer finns för en ny Paragolf Tour Dalarna med 6 tävlingar på Samuelsdal, Hagge och Dalsjö. Intresse har även visats från klubbar i Hedemora och Rättvik för liknande aktiviteter.
  • One Hand Open: En nyskapad tävling, öppen för alla, som kallas ”One Hand Open” har inkluderats i SGK:s tävlingsprogram för att främja enhandsgolf.
  • Samuelsdals PRO Inblandning: Diskussioner har inletts med Samuelsdals PRO, Jonas Osterman, för att utforska möjligheten till särskild träning för paragolfare.
  • Kommunikation och Förbättringar: Planer finns för att ta fram en broschyr om paragolf och fortsätta diskussionerna med klubben och bolaget om nödvändiga förbättringar för paragolfare vid Samuelsdal.

Ta kontakt och delta

För mer information eller för att delta i paragolfaktiviteter på Samuelsdal Golfklubb, kontakta Sven Olsson på 070-578 20 35 eller via e-post på danielssvenolsson84@gmail.com.

Copyrights © 2024