Paragolf på Samuelsdals GK

En inkluderande miljö för alla

Samuelsdals Golfklubb går i bräschen för att främja paragolf, vilket ger funktionsnedsatta människor möjligheten att delta i golfaktiviteter.

En dedikerad arbetsgrupp

En arbetsgrupp bestående av engagerade individer har formats för att driva paragolfens utveckling på Samuelsdals Golfklubb. Med Sven Olsson som klubbansvarig, Gunilla Svensson som distriktsansvarig, Stig Olsson, klubbens erfarne paragolfare, Rickard Bergendahl, föräldrarepresentant och Fredrik Lindström, Funktionsrätt Dalarna, strävar gruppen efter att skapa en inkluderande miljö för alla.

Framgångar och förbättringar

Genom ett bidrag från Svenska Golfförbundet och Folksam har betydande förbättringar kunnat genomföras sedan 2019:

  • Införskaffande av Äventyrsgolfpaket: Ett paket som möjliggör för både nybörjare och erfarna paragolfare att prova på golf och förbättra sina färdigheter.
  • Uppgraderat Övningsområde: Ett nytt område för träning och övningar har skapats för paragolfare och nybörjare för att underlätta för deras utveckling.
  • Handigolf Tour Dalarna: En serie tävlingar som 2024 inkluderar 5 evenemang på tre olika banor – Samuelsdals GK, Dalsjö GK och Gagnefs Gk. Denna tour välkomnade 2023 11 deltagare med varierande funktionshinder och färdighetsnivåer.
  • Stickans One Hand Open: En nyskapad tävling, öppen för alla under förutsättning att de spelar med en hand, har inkluderats i SGK:s tävlingsprogram för att främja förståelsen för paragolf.

Framtida Planer och Initiativ

Inför 2024 fortsätter arbetsgruppen sina ansträngningar för att förbättra paragolfens möjligheter:

  • Nya Tävlingar och Aktiviteter: 2024 års Paragolf Tour Dalarna spelas över 18 hål med 2 tävlingar på Samuelsdal och 2 på Dalsjö. Dessutom spelas en av tävlingarna i Paragolf Tour Norr på Gagnefs GK.
  • Paragolfträning för nybörjare och etablerade paragolfare ordnas varje torsdag 16.30-17.30, ojämna veckor på Samuelsdal och jämna veckor på Dalsjö.
  • Torsdagsscramble spelas på Samuelsdal 18.00 efter paragolfträningen och riktas mot paragolfare och de som gått nybörjarkurser. Ett antal erfarna golfare har anmält sig som faddrar för att ge en bra introduktion till golfspelet.
  • Samuelsdals PRO Inblandning: Diskussioner har inletts med Samuelsdals PRO, Jonas Osterman, för att ge möjligheter till särskild träning för etablerade paragolfare.
  • Paragolfmedlemsskap med lägre avgifter har anordnats.
  • Kommunikation och Förbättringar: Planer finns för att ta fram en broschyr om paragolf och fortsätta diskussionerna med klubben och bolaget om nödvändiga förbättringar för paragolfare vid Samuelsdal.

Ta kontakt och delta

För mer information eller för att delta i paragolfaktiviteter på Samuelsdal Golfklubb, kontakta Sven Olsson på 070-578 20 35 eller via e-post på danielssvenolsson84@gmail.com

Copyrights © 2024