Lokala regler

Lokala regler gällande för Samueldals GK

Uppdaterade 2022-01-01.

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i/vid klubbhuset.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL: Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel, om inget annat sägs i lokala regel eller eventuell tillfällig lokal regel

1. Intern Out of bounds (Regel 18.2)

 1. Rangen till höger, sett från tee, om hål 1, och hål 10 på Långa banan, är out of bounds. Diket ligger out of bounds och utgör gräns.
 2. Intern out of bounds mellan hål 5 och hål 6 gäller endast vid spel av hål 6, definierat avsvart-vita pinnar. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 6. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.
 3. Ruffen till höger, sett från tee, om hål 7, och hål 16 på Långa banan, fram till bäcken är out of bounds. Diket ligger inte out of bounds, dess högra kant utgör gräns.

2. Pliktområden (Regel 17) med oändlig utbredning markerade med röda pinnar och/eller röda linjer

 1. Hela området upp på bergssidan bakom green på hål 11 och 17 samt längs högra sidan av hål 15.
 2. Hela området till höger upp mot skogen på hål 12.
 3. Hela området till höger upp mot motorvägen/E 16 på hål 13.

3. Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • Spelaren
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Hål 8 – Om en boll är i pliktområdet mellan gul och röd tee, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
 2. Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
 3. som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen placerad vid röd tee hål 8. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
 • De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner. Om en spelares boll ligger var som helst på banan och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a)    Mark under arbete

 1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. Lättnad ges för bollens läge, ej stans.
 2. Myrstackar på banan. 
 3. Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
 4. Grusade dräneringssträngar med synligt grus. 

b)    Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Murar på banan. Stenar som hör till murar får inte flyttas. Lättnad enligt 16.1.

Beslutade av styrelsen i Samuelsdals Golfklubb, § XX den ……………… i Falun.

Copyrights © 2024