Lokala regler

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté. 

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

TILLFÄLLIG LOKAL REGEL
Lägesförbättring i bunker. När en spelares boll ligger i en bunker får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:
Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: ett utvikt scorekort från referenspunkten men med dessa begränsningar:
Begränsningar för lättnadsområdets läge: får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och måste vara i bunkern.
När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b (2) och 14.2e.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

LOKALA REGLER gällande för Samueldals Golfklubb

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i/vid klubbhuset.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL: Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel, om inget annat sägs i lokala regel eller eventuell tillfällig lokal regel

1. Intern Out of bounds (Regel 18.2)

 1. Intern out of bounds mellan hål 5 och hål 6 gäller endast vid spel av hål 6, definierat av svart-vita pinnar. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 6. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

2. Pliktområden (Regel 17) med oändlig utbredning markerade med röda pinnar och/eller röda linjer

 1. Hela området upp på bergssidan bakom green på hål 11 och 17 samt längs högra sidan av hål 15.
 2. Hela området till höger upp mot skogen på hål 12.
 3. Hela området till höger upp mot motorvägen/E 16 på hål 13.

3. Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • Spelaren
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Hål 8 – Om en boll är i pliktområdet mellan gul och röd tee, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
 2. Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
 3. som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen placerad vid röd tee hål 8. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
 • De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner. Om en spelares boll ligger var som helst på banan och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a)    Mark under arbete

 1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. Lättnad ges för bollens läge, ej stans.
 2. Myrstackar på banan. 
 3. Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
 4. Grusade dräneringssträngar med synligt grus. 

b)    Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Murar på banan. Stenar som hör till murar får inte flyttas. Lättnad enligt 16.1.

Beslutade av styrelsen i Samuelsdals Golfklubb, § XX den ……………… i Falun.