Regel- och handicapkommitté

Vi söker dig som kan tänka dig att ingå i Regel- och handicapkommittén. Klubben står för all erforderlig utbildning. Vi söker även dig som kan tänka dig att bli domare inom golfen!

För mer information och intresseanmälan, kontakta klubbens ordförande, Sven Hillgren. Kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida.

Allt om de nya golfreglerna som infördes 2019 kan du läsa här!

2020 infördes det nya världshandicapet (WHS) som innebär att du kan spela med/mot golfare över hela världen på lika villkor! Läs mer om WHS här!

Copyrights © 2024

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo