Junior och elit

Mål juniorverksamheten

Vårt motto är det skall vara kul att träna och tävla i golfspelet

Vår klubb är en stadsnära golfklubb som det är mycket enkelt för barn och ungdomar att ta sig till för att spela träna och spela.

Viktigt att det finns förutsättningar för barn och juniorer att kunna utveckla sitt golfspel.

Klubben erbjuder sommarskola där du får lära dig grunderna i golfspelet och har 3 steg:

  • Första steget leder efter 2 utförda säsonger till grönt kort
  • I andra steget tillhör man en utvecklingsgrupp
  • Tredje steget tillhör man en juniorgrupp

Vi har sedan en elit-träningsgrupp som tränar genom tävlingsspel varje vecka där man bjuder in juniorgruppen och tävlar tillsammans.

I dessa träningar är även klubbens representationslag inför det årliga nationella seriespelet för seniorer med och delger sina erfarenheter i det gemensamma tävlingsspelet ute på banan. 

Vi gör också en satsning på flickor där klubbens Anna Helsing kommer att hjälpa till med sina erfarenheter.

Klubbens juniorer har möjlighet att spela på distriktets övriga 17 banor för 20 kronor om dom deltar i någon tränings grupp .

Att klubbens bästa juniorer slussas in i vårat representationslag .

Klubbens pro Jonas Osterman ansvarar för träning och utveckling av klubbens juniorer .

Arild Doverhem är Coach för klubbens representationslag och ansvarar tillsammans med Heléne Hansson för den övriga juniorverksamheten .

Vi söker fler ledare till vår ungdomsverksamhet!

Är du intresserad att engagera dig och hjälpa till med våra ungdomar? Det behövs ledare och gruppansvariga i alla åldrar.

Är vi flera föräldrar som engagerar sig blir ansvaret fördelat på flera personer inte så betungande samtidigt som vi får umgås med våra barn.

Du som har barn med i träning och är intresserad hör av dig till vår klubbchef Lars Käck, ungdomsansvarig Heléne Hansson eller vår tränare Jonas Osterman.

För juniorkommittén:

  • Arild Doverhem, 076-6451234
  • Heléne Hansson, 070-5782336