Teeguide

Vi har två slopade banor:

Långa banan är två varv på hålen 1-9 och har par 72.

Korta banan är banans alla hål, 1-18, med par 64.

På varje hål har vi fyra utslagsplatser. Det innebär att vi totalt har 8 olika banlängder att spela. Banlängden över 18 hål varierar från 2797 till 5868 meter!

Detta gör att banan passar golfare av alla kategorier; barn, unga, damer, herrar, äldre, funktionshindrade, långtslående och spelare som inte slår så långt för att nämna några. Kort sagt: Alla skall kunna hitta en bana som ger lagom utmaning och en bra spelupplevelse. Alla banlängder är dock inte handicapgrundande. Se slopetabeller för mer information.

Vilken bana och längd skall jag då välja?

Damer och juniorer rekommenderas spela:

HcpLånga och korta banan
< 12Gul tee
13 – 28Röd tee
29 – 54Orange tee

Herrar rekommenderas spela:

HcpLånga och korta banan
< 12Vit tee
13 – 28Gul tee
29 – 54Röd tee