Teeguide

Vi har två slopade banor:

Långa banan är två varv på hålen 1-9 och har par 72.

Korta banan är banans alla hål, 1-18, med par 64.

På varje hål har vi fyra utslagsplatser. Det innebär att vi totalt har 8 olika banlängder att spela. Banlängden över 18 hål varierar från 2797 till 5868 meter!

Detta gör att banan passar golfare av alla kategorier; barn, unga, damer, herrar, äldre, funktionshindrade, långtslående och spelare som inte slår så långt för att nämna några. Kort sagt: Alla skall kunna hitta en bana som ger lagom utmaning och en bra spelupplevelse. Alla banlängder är dock inte handicapgrundande. Se slopetabeller för mer information.

OBS! När du/ni hålat ut på hål 11, gå till tee 12 och ge klartecken till bakomvarande boll att slå ut på hål 11  innan du/ni fortsätter spelet.

Vilken bana och längd skall jag då välja?

Damer och juniorer rekommenderas spela:

Hcp Långa och korta banan
< 12 Gul tee
13 – 28 Röd tee
29 – 54 Orange tee

Herrar rekommenderas spela:

Hcp Långa och korta banan
< 12 Vit tee
13 – 28 Gul tee
29 – 54 Röd tee