Teeguide

Vi har två slopade banor:

Långa banan är två varv på hålen 1-9 och har par 72.

Korta banan är alla banans hål, 1-18, med par 64.

På varje hål har vi fyra utslagsplatser. Det innebär att vi totalt har 8 olika banlängder att spela. Banlängden varierar från 2819 till 5868 meter!

Detta gör att banan passar golfare av alla kategorier; barn, unga, damer, herrar, äldre, funktionshindrade, långtslående och spelare som inte slår så långt för att nämna några. Kort sagt: Alla skall kunna hitta en bana som ger lagom utmaning och en bra spelupplevelse. Alla banlängder är dock inte handicapgrundande. Se slopetabeller för mer information.

Vilken bana och längd skall jag då välja?

Damer och juniorer rekommenderas spela:

HcpLånga bananKorta banan
< 12Tee 52Gul tee
13 – 28Tee 41Lila tee
29 – 54Tee 35Orange tee

Herrar rekommenderas spela:

HcpLånga bananKorta banan
< 12Tee 59Vit tee
13 – 28Tee 52Gul tee
29 – 54Tee 41Lila tee