Teeguide

Vi har två slopade banor

Långa banan

är två varv på hålen 1-9 och har par 71.

Korta banan

är banans alla hål, 1-18, med par 64.

På varje hål har vi fyra utslagsplatser. Det innebär att vi totalt har 8 olika banlängder att spela. Banlängden över 18 hål varierar från 2797 till 5555 meter!

Detta gör att banan passar golfare av alla kategorier; barn, unga, damer, herrar, äldre, funktionshindrade, långtslående och spelare som inte slår så långt för att nämna några. Kort sagt: Alla skall kunna hitta en bana som ger lagom utmaning och en bra spelupplevelse. Alla banlängder är dock inte handicapgrundande. Se slopetabeller för mer information.

OBS! Spelanvisningar

Hål 10 – Slå ej ut innan spelarna på Tee 17 har  passerat vägen

Hål 11 – Slå ej ut innan framförvarande boll har passerat Orange Tee på Hål 12

Vilken bana och längd skall jag då välja?

Damer och juniorer rekommenderas spela:

Hcp Långa och korta banan
< 12 Tee 52 / Gul tee
13 – 28 Tee 42 / Röd tee
29 – 54 Tee 35 / Orange tee

Herrar rekommenderas spela:

Hcp Långa och korta banan
< 12 Tee 56 / Vit tee
13 – 28 Tee 52 / Gul tee
29 – 54  Tee 42 / Röd tee

 

Copyrights © 2024

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo