Tävlingskommittén

Tävlingar

Tävlingskommittén följer klubbens styrelsebeslut samt SGF´s och DGF´s skarpa rekommendation att inte anordna tävlingar och har beslutat att inga tävlingar kommer att genomföras före 1/7 i klubbens regi. Undantaget juniortävlingar som kan genomföras enligt SGF, efter uppdaterade direktiv den 16/4 av RF & Folkhälsomyndigheten.

Vi ber att få återkomma med ett uppdaterat spelprogram, som publiceras här när det är fastställt. Vi planerar utifrån att tävlingsverksamheten kan upptas från den 1 juli. Ändringar kan komma om förutsättningarna förändras.

Tävlingskommittén 2020 består av; Chester Bernsten (sammankallande), Inger Larshans, Heléne Hansson och Thomas Nilsson.