Tävling

Tävlingar

Tävlingsprogram 2022

Årets tävlingar i Samuelsdals GK

Tävlingskommittén har träffats ett antal gånger för att arbeta fram en ”Tävlingskalender” för årets säsong. I tävlingskommittén ingår Sivert Stenman (sammankallande), Inger Larshans, Björn Ristner, Heléne Hansson och Fredrik Eljas.

Många medlemmar uppskattar den tävlingsverksamhet som bedrivs i Samuelsdals GK. Att delta i tävlingar ger möjlighet att knyta nya kontakter och lära känna medlemmar i klubben.

För att det ska vara möjligt att genomföra planerade tävlingar enligt ”Tävlingskalender” krävs det engagemang av våra medlemmar. För respektive tävling behöver 3-4 medlemmar ställa upp. Tävlingskommittén behöver hjälp med ”Starter”, Scoreinmatning, mm.

I tävlingskalendern behöver kommittén lägga in ansvariga för respektive tävling innan årets tävlingsprogram kan läggas upp i GIT. (Golfens egna IT-system)

Du som har möjlighet att delta vid några tävlingar under säsongen hör av dig till sammankallande på mail, sivert.stenman@telia.com eller ring 070-323 03 44.

Alternativt anmäl intresse på lista i klubbhuset.