Tävlingskommittén

Tävlingar

Klubben står, i dags dato, (mars 2021) utan sammankallande i tävlingskommittén. Vi söker dig som kan tänka dig att ingå i tävlingskommittén. Klubben står för alla kostnader i samband med erforderlig utbildning.

För mer information och intresseanmälan, kontakta klubbens ordförande, Sven Hillgren. Alternativt någon av befintliga medlemmar i tävlingskommittén enligt nedan. Kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida.

Vi ber att få återkomma med ett uppdaterat spelprogram, som publiceras här när det är fastställt.

Tävlingskommittén 2021 består av; vakant (sammankallande), Inger Larshans, Heléne Hansson och Thomas Nilsson.