Tävlingskommittén

Tävlingar

Styrelsen i Samuelsdals Golfklubb har på ett extrainsatt styrelsemöte söndagen den 31 maj beslutat att upphäva tidigare beslut från styrelsemötet den 5 april (§ 39) att inga tävlingar skall genomföras före 1/7. Det nya beslutet innebär att det är klartecken att arrangera klubbtävlingar fr o m den 14/6.

Vi ber att få återkomma med ett uppdaterat spelprogram, som publiceras här när det är fastställt. Vi planerar utifrån att tävlingsverksamheten kan upptas från den 14 juni.
Det är dock klart med datum för start av Tjejtouren, Herrtouren (16/6), Seniorgolfen (17/6) och Torsdagsscramblen som startar den 18/6.

Tävlingskommittén 2020 består av; Chester Bernsten (sammankallande), Inger Larshans, Heléne Hansson och Thomas Nilsson.