Styrelser

Styrelse Samuelsdal Golf AB

Robert Östman, ordförande
Hans Östberg
Johan Feldreich
Håkan Glimåker
Kjell Nämnd

Styrelse Samuelsdals Golfklubb – 2024

P-O Lindgren, ordförande
Oscar Jonsson
Nils Sjöström
Ulf Gustafsson
Wilmer Dolleris
Jesper Dömstedt
Emilia Källerö
Gunilla Svensson

Revisor:
Mikael Runsvik

Valberedning:
Inger Mathiesen (ordförande)
Tony Larsson
Kent Carlsson

Copyrights © 2024