Styrelser

Styrelse Samuelsdal Golf AB

Robert Östman, ordförande
Hans Östberg
Johan Feldreich
Håkan Glimåker
Kjell Nämnd

Styrelse Samuelsdals Golfklubb

Sven Hillgren, ordförande
Oscar Jonsson
Nils Sjöström
Dennis Jansson
Marita Lindgren
Björn Ristner
Inger Mathiesen
Madeleine Dolleris
Arild Doverhem

Revisor:
Mikael Runsvik

Valberedning:
Lars Nordstöm
Gunilla Svensson