Hem > ny frontbild

Spel- och medlemsavgifter 2020

Full spelrätt Spelavgift Medlemsavgift  Totalt Begränsad spelrätt Spelavgift  Medlemsavgift  Totalt
Senior *) 4 750 kr 600 kr 5 350 kr Vardagsmedlem  3) 3 650 kr 600 kr 4 250 kr
Pensionär (över 65 år) *) 4 000 kr 600 kr 4 600 kr Greenfeemedlem  4) 725 kr 300 kr 1 025 kr
Senior 22-29 år och studerande 2 750 kr 600 kr 3 350 kr Vilande medlem (ingen spelrätt) 300 kr 300 kr
Junior 16-21 år 1 700 kr 600 kr 2 300 kr
Junior 7-15 år 800 kr 600 kr 1 400 kr 1)  Föräldrar med fritt antal barn upp t o m 21 år
Junior 0-6 år 0 kr 0 kr 0 kr 2)  Gäller det år man genomgått nybörjarkurs på Samuelsdal
Familj *)  1) 10 100 kr 1 200 kr 11 300 kr 3)  Fritt spel på vardagar före kl 15, övrig tid spel mot Dalagreenfee
Nybörjarmedlem  2) 0 kr 3 och 4)   Äger ej rätt till Dalagreenfee på andra Dalabanor
*)  Medlem med tidigare erlagd revers får rabatt  med  300:-.
Reversalternativet är borttaget från 1/1-2017.

Observera att Medlemsavgiften skall inbetalas till Samuelsdals Golfklubb på BG 458-3647. Spelavgiften betalas till Samuelsdal Golf AB på BG 5309-5295

För årsgreenfee, se fliken GÄST/GREENFEE


Klicka här för att bli medlem