Spel- och medlemsavgifter 2022

Full spelrätt Spelavgift Medlemsavgift Totalt
Senior, 30-64 år 4 950 kr*) 1100 kr5)

6 050 kr

Pensionär 65- år 4 200 kr*) 1100 kr6) 5 300 kr
Senior 22-29 år och studerande 2 950 kr 1100 kr5) 4 050 kr
Junior 16-21 år 1 700 kr 1100 kr5) 2 800 kr
Junior 7-15 år 800 kr 1100 kr5) 1 900 kr
Junior 0-6 år 0 kr 0 kr 0 kr
Familj 1) 10 400 kr 2 200 kr7) 12 600 kr
Nybörjarmedlem 2)     0 kr
Din ålder avser det du fyller under 2022
Full spelrätt ger också innehavaren rätt att spela mot Dalagreenfee på andra Dalabanor.
Begränsad spelrätt Spelavgift Medlemsavgift Totalt
Vardagsmedlem 3) 3750 kr 1100 kr 4850 kr
Greenfeemedlem 4) 800 kr 300 kr 1100 kr
Vilande medlem (ingen spelrätt)   300 kr 300 kr

1) Föräldrar med fritt antal barn upp t o m 21 år
2) Gäller det år man genomgått nybörjarkurs på Samuelsdal
3) Fritt spel på vardagar före kl 15:00, övrig tid spel mot Dalagreenfee , ger ej rätt till Dalagreenfee på andra Dalabanor.
4) Du betalar greenfee varje gång du vill spela vår bana och andra banor. Ger ej rätt till Dalagreenfee på andra Dalabanor.
5) 500 kr av medlemsavgiften är en tillfällig höjning och öronmärks för att finansiera övertagande av Samuelsdal Golf AB.
6) 500 kr av medlemsavgiften är en tillfällig höjning och öronmärks för att finansiera övertagande av Samuelsdal Golf AB. Den förhöjda avgiften är frivillig för dig som är född 1942 och tidigare.
7) 1000 kr av medlemsavgiften för familjemedlemskap är en tillfällig höjning och öronmärks för att finansiera övertagande av Samuelsdal Golf AB.
*) Medlem med tidigare erlagd revers får rabatt med 100:-

Observera att:

  • Medlemsavgiften betalas till Samuelsdals Golfklubb på BG 458-3647
  • Spelavgiften betalas till Samuelsdal Golf AB på BG 5309-5295

Årsgreenfee Klicka här för att bli medlem