Spel- och medlemsavgifter 2021

Full spelrätt Spelavgift Medlemsavgift Totalt
Senior, 30-64 år *) 4 850 kr 600 kr 5 450 kr
Pensionär 65- år *) 4 100 kr 600 kr 4 700 kr
Senior 22-29 år och studerande 2 850 kr 600 kr 3 450 kr
Junior 16-21 år 1 700 kr 600 kr 2 300 kr
Junior 7-15 år 800 kr 600 kr 1 400 kr
Junior 0-6 år 0 kr 0 kr 0 kr
Familj 1) 10 200 kr 1 200 kr 11 400 kr
Nybörjarmedlem 2)     0 kr
Din ålder avser det du fyller under 2021
Full spelrätt ger också innehavaren rätt att spela mot Dalagreenfee på andra Dalabanor.
Begränsad spelrätt Spelavgift Medlemsavgift Totalt
Vardagsmedlem 3) 3650 kr 600 kr 4250 kr
Greenfeemedlem 4) 800 kr 300 kr 1100 kr
Vilande medlem (ingen spelrätt)   300 kr 300 kr

1) Föräldrar med fritt antal barn upp t o m 21 år
2) Gäller det år man genomgått nybörjarkurs på Samuelsdal
3) Fritt spel på vardagar före kl 15:00, övrig tid spel mot Dalagreenfee , ger ej rätt till Dalagreenfee på andra Dalabanor.
4) Du betalar greenfee varje gång du vill spela vår bana och andra banor. Ger ej rätt till Dalagreenfee på andra Dalabanor.
*) Medlem med tidigare erlagd revers får rabatt med 300:-

Observera att:

  • Medlemsavgiften betalas till Samuelsdals Golfklubb på BG 458-3647
  • Spelavgiften betalas till Samuelsdal Golf AB på BG 5309-5295

Årsgreenfee Klicka här för att bli medlem