Spel- och medlemsavgifter 2023

Full spelrätt Spelavgift Medlemsavgift Totalt
Senior, 30-64 år 5 100 kr*) 1 250 kr4)

6 350 kr

Senior 65+ år 4 500 kr*) 1 250 kr5) 5 750 kr
Senior 22-29 år och studerande 3 100 kr 1 250 kr4) 4 350 kr
Junior 16-21 år 1 800 kr 1 250 kr4) 3 050 kr
Junior 7-15 år 900 kr 1 250 kr4) 2 150 kr
Junior 0-6 år 0 kr 0 kr 0 kr
Familj 1) 10 500 kr 2 500 kr6) 13 000 kr
Småbarnsföräldrar t.o.m 6 år 3 500 kr 1 250 kr 4 750 kr
 
Övriga medlemskap Spelavgift Medlemsavgift Totalt
Greenfeemedlem 3) 2 500 kr 400 kr 2 900 kr
Vilande medlem (ingen spelrätt)   300 kr 300 kr
Nybörjarmedlem år 1 2) 0 kr 0 kr 0 kr

 

 Din ålder avser det du fyller under 2023
Full spelrätt ger också innehavaren rätt att spela mot Dalagreenfee på andra Dalabanor.

 

1) Föräldrar med fritt antal barn upp t o m 21 år
2) Gäller det år man genomgått nybörjarkurs på Samuelsdal och år 2 är spelavgiften reducerad.
3) Du får 5 st. 18 håls rundor på Samuelsdal Golf och efter det betalar du Dalagreenfee varje gång du vill spela vår bana och ordinarie Greenfee på andra banor. Ger ej rätt till Dalagreenfee på andra Dalabanor.
4) 500 kr av medlemsavgiften är en tillfällig höjning och öronmärks för att finansiera övertagande av Samuelsdal Golf AB.
5) 500 kr av medlemsavgiften är en tillfällig höjning och öronmärks för att finansiera övertagande av Samuelsdal Golf AB. Den förhöjda avgiften är frivillig för dig som är född 1943 och tidigare.
6) 1000 kr av medlemsavgiften för familjemedlemskap är en tillfällig höjning och öronmärks för att finansiera övertagande av Samuelsdal Golf AB.
*) Medlem med tidigare erlagd revers får rabatt med 100:-

 

Årsgreenfee Klicka här för att bli medlem

 

Betalning av samtliga årsavgifter sker via Min Golf under obetalda avgifter.

Lathund för att betala sina Avgifter via Min Golf

Betala-avgifter-via-Min-Golf—lathund-med-bilder

 

 

 

  • Medlemsavgiften betalas till Samuelsdals Golfklubb på BG 458-3647 via Min Golf
  • Spelavgiften betalas till Samuelsdal Golf AB på BG 5309-5295 via Min Golf