Utbyggnad 3 hål – nyemission

Vid en extra bolagsstämma i Samuelsdal Golf AB den 7 oktober beslutades att genomföra en aktieemission

i syfte att säkerställa finansieringen av utbyggnaden av banan till 18 hål.

För de som visat intresse att deltaga i denna emission är välkomna att kontakta oss för ytterligare information’

och frågor via mail samuelsdalgolf@gmail.com eller tel 023-711225.

Copyrights © 2024