Rangen stänger 19:30 onsdag 22/5.

Rangen stänger 19:30 idag, onsdag, för renplockning och klippning. Bollådan kommer att fyllas på med helt nya rangebollar sponsrade av AB Karl Hedin. Vi öppnar rangen på nytt i morgon, torsdag 09:00. Välkomna!

Copyrights © 2024