Nyhetsbrev v.9

Kallelse till Vårårsmöte och info från Golfakademin

Välkommen till Samuelsdals Golfklubbs Vårårsmöte söndag den 24 mars 15:00-17:00 i Samuelsdals Pensionat.

Agenda Vårårsmötet
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2023
8. Styrelsens ekonomiska berättelse för år 2023
9. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under år 2023
10. Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2023
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
14. Bolagsförvärvet – status och vad har hänt
15. Nyheter inför säsongen
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Styrelsen önskar er varmt välkomna.

 

 

Info från Golfakademin

Nu kan vi äntligen presentera den nya vägen framåt för vår Junior & Ungdomsverksamhet. I ett samarbete med Falun Borlänge Golfklubb tar vi nästa steg framåt och skapar tillsammans Falu Golfakademi. Detta vill vi presentera för er som vill vara en del av detta. Vi välkomnar Juniorer, ungdomar, föräldrar, sponsorer och övriga som vill hjälpa till. Jens Sylsjö (Klubbchef FBGK) och Johan Bergström Brahn kommer att hålla i detta möte och presentera hur samarbetet ser ut, tränare, träningsupplägg, tävlingar, golf summer camp, avgifter och förutsättningar. För att detta ska bli så bra som vi tror det kan bli, behöver vi ett engagemang från flera personer. Detta blir ett engagemang och samarbete som skall byggas på glädje, delaktighet och framtid för våra ungdomar.

Plats: First Hotell Grand (lokal kan komma att ändras om antalet blir för stort. Detta meddelas i ett mail baserat på de som har anmält sig till mötet)
Datum: 17 april
Tid: 17:00

Anmälan till möte skickas till: info@samuelsdalgolf.nu (skriv gärna om ni är fler och i vilken roll ni är där som – spelare, förälder, sponsor, engagerad hjälpare)

Inomhusträning 3 st. tillfällen
För er som inte kan vänta till maj och vill komma igång kör vi en vända med träning och spel som börjar onsdag den 20 mars.

Spel och träning 700 kr
Grupp 1 15:00-17:00 4 st. platser
Grupp 2 16:00-18:00 4 st. platser
Datum 20/3, 27/3 & 3/4

SGT för juniorer 600 kr
18:00-20:00 6 st. platser
Datum 20/3, 27/3 & 3/4

Anmälan till johan@samuelsdalgolf.nu med vilken grupp ni önskar delta i. Vid överanmälan kan vi självklart skapa fler grupper.

Glöm inte att anmäla er till sommarens träningsgrupper via länken nedan.

Golfakademi – Samuelsdals Golfklubb (samuelsdalgolf.nu)

Ha en fin söndag och glöm inte Vårårsmötet den 24 mars. Kansliet är stängt även v.10 och vill ni komma i kontakt når ni oss enklast via mail.

Bästa hälsningar,
Johan Bergström Brahn
Samuelsdal Golf

Copyrights © 2024