Nu startar vi säsongen!

En annorlunda säsong är i antågande. Allt kommer inte att vara som det brukar på landets golfbanor säsongen 2020. Samuelsdals golfbana är inget undantag. Vi följer fortsatt utvecklingen med spridningen av Coronaviruset noga och tar löpande del av myndigheternas och Svenska Golfförbundets råd och riktlinjer. Vi är beredda att snabbt agera om ny information kommer som förändrar förutsättningarna för golfspel.

Folkhälsomyndigheten uppmuntrar till fysisk aktivitet och att göra det utomhus innebär en betydligt mindre smittorisk. De framhåller också att det är viktigt för hälsan att även äldre fortsätter att röra på sig trots uppmaning om social distansering, där fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

Vår-årsmötet,
som vi planerat hålla den 26 april får vi tyvärr än en gång skjuta fram och så länge förbudet om begränsning av max 50 personer vid sammankomster kvarstår, så bedömer styrelsen att vi inte kan hålla mötet. Vi ber att få återkomma med nytt datum senare.

Städdag
Vi ställer in årets städdag, men ser gärna frivilliga som kan hjälpa till att dra ris på korta slingan. Har du möjlighet att hjälpa till, kontakta Lasse Käck eller Jocke Lindquist för mer information.

Tävlingar
Styrelsen följer SGF´s och DGF´s skarpa rekommendation att inte anordna tävlingar och har beslutat att inga tävlingar i klubbens regi kommer att genomföras före 30/6.

Kansli/Kiosk/Shop
Vi öppnar kansliet på måndag 20 april och håller öppet vardagar mellan 09:00 och 17:00 samt 09:00 -15:00 på helgerna. I kiosken tillhandahåller vi läsk och kaffe med tilltugg för självservering utomhus. Shopen är nu fylld med årets nyheter och vi erbjuder förmånliga öppningserbjudanden: Se anslag vid ingången till kansliet. Vi kommer senare att erbjuda en klubbkollektion med kläder från Callaway. Håll koll i shopen!

Vi har en begränsning på max tre personer samtidigt i shopen/klubbhuset. Var vänlig respektera detta!

Banan
Fredagen den 17 april, 12:00, kommer vi att öppna långa slingan med hålen 1-9 för spel och vi har utarbetat några förhållningsregler som vi förväntar oss att du följer. Vid klubbhuset och golfbanan finns anslag med förhållningsreglerna som du uppmanas läsa noga och här följer några utdrag från dessa:
• Kom inte till banan om du är sjuk eller har minsta symptom på smitta. Det gäller även om du har endast lättare förkylningssymptom.
• Håll avstånd till varandra. Vi rekommendera att du håller minst 2 meters lucka till närmaste person överallt.
• Inga ”High-fives” eller andra fysiska beröringar. Gör tummen upp i stället!
• Putta med flaggan i. Låt alltid flaggan stå i hålet.
• Vi har inga krattor vid bunkrarna, hamnar du i bunker, jämna till med klubba eller fot efter slaget.
• Låna ingen utrustning av varandra. Varken klubbor, pennor, avståndsmätare eller annat.
• Byt inte/signera inte scorekort med varandra.
• Följ övriga generella råd från våra myndigheter så som MSB och Folkhälsomyndigheten!

Att hindra smittspridning innebär ett stort personligt ansvar där vi hjälps åt att skydda, inte bara oss själva utan kanske främst andra.

Håll dig uppdaterad via anslag vid klubbhuset, här på hemsidan och vår facebook-sida!

Varmt välkommen till Samuelsdals Golfbana säsongen 2020!
Svinga lugnt.

Falun, april 2020

Samuelsdals Golfklubb
Sven Hillgren, Ordförande

Samuelsdals Golf AB
Lasse Käck, Klubbchef

Källor:
Svenska Golfförbundet: https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/
Dalarnas Golfförbund: www.dalagolf.se
Riksidrottsförbundet (RF): https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/
Krisinformation från svenska myndigheter: https://www.krisinformation.se/

Copyrights © 2024