Medlemsinfo utbyggnad 3 hål

Till alla medlemmar i Samuelsdals Golfklubb

 

Hej!

 

Vi har som vi meddelade förra säsongen efter flera års förhandlingar med kommunen fått klartecken att bygga ut.

Det är bra mark och det går att bygga tre bra hål med ett par 5 och två par 4:or. Totalt skulle full-längdsslingan få par 36.

Se karta uppsatt på anslags-tavlan i klubbhuset.

Styrelsen i Samuelsdal Golf AB är positiv till satsningen men delägarna har genom åren gått in med stora belopp och är

i den lågkonjunktur som råder inom golfen inte beredda att ensamma stå för investeringen.

Därför detta brev med en förfrågan om hur du som medlem ställer dig till att bidra med pengar öronmärkta för nybyggnation av 3 hål.

Förslaget är att du gör en insättning på mellan 5 000 och 25 000 kronor, vilket i gengäld ger dig sänkt årsavgift så att du sammanlagt

får tillbaka 75 %, i form av sänkt årsavgift, under 5 år.

Exempel: Om du går in med 10 000 kronor så får du reducerad årsavgift med 1 500 kronor per år under fem år, från det att bygget börjar.

Då har du fått tillbaka 7 500 kronor och bidragit med 2 500.

Pengarna sätts in på ett nyöppnat bg-konto reserverat för utbyggnaden. Återbetalas om vi inte når upp till investeringsbehovet.

Vår plan är att, under förutsättning att vi får en positiv respons från Er medlemmar (gamla som nya), komma igång med bygget i höst.

Sannolik spelstart blir då sommaren 2017.

Ett informationsmöte för alla medlemmar hålls nu på måndag den 6/7 kl 18.30 i/vid klubbhuset.

För att vi skall komma vidare vill vi ha ett besked via mejl före den 15:e augusti om vilket belopp du är villig att sätta in.

På detta sätt bidrar du till att säkra framtiden för en pärla i Falu stad.

 

Styrelsen i Samuelsdal Golfklubb / Samuelsdal Golf AB

 

Styrelsen i Samuelsdal Golf AB

Copyrights © 2024