Jippo på Samuelsdal

Kom till Samuelsdals golfbana nästa söndag den 6 september kl 10-14 med en riktigt rolig dag med jippogolf.
Syftet är att samla in mera pengar för den planerade utbyggnaden av de tre nya hålen, så att vår golfbana blir
både komplett men samtidigt unik, med sin närhet att spela såväl korta och snabba ronder som fullånga.

”Mot 3 nya hål”ger alla som ger  som vill möjlighet att spela rolig golf tillsammans med klubbens bästa spelare,
testa nya tävlingsformer, vinna priser och ha en trevlig dag tillsammans. Dessutom bidrar Du till utbyggnaden!
Välkomna med anmälan till samuelsdalgolf@gmail.com eller i klubbhuset.

Copyrights © 2024