Vision 50/50

Klubbutvecklings-programmet Vision 50/50

Vad är Vision 50/50?

Ett klubbutvecklingsprogram som är öppet för alla golfklubbens medlemmar, personal och ban-ägare att delta i där målsättningen är att vi skall bli en mer modern och jämställd golfklubb.

Varför gör vi detta?

Samuelsdals golfklubb har ansökt därför att vi vill vara en modern klubb i tiden.
Hos oss skall vara alla är välkomna oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller etnicitet.
Men inte bara vara välkommen utan också känna sig det, dessutom vara delaktig och bli lyssnad på.
Det är också viktigt att man när man befinner sig på banan känner att det här är min klubb/bana och tar ansvar.
Ibland behöver man tänka till, lyssna och ställa sig frågan vad står jag/vi. Det är programmet jättebra på.

Klubben har arbetat aktivt med detta sedan hösten 2019.

Medlemmar som deltar ingår i Referensgruppen där det är upp till varje person att vara så delaktig som man önskar/orkar. Syftet med den gruppen är att få möjlighet att påverka och vara delaktig, men också att förstå vad klubben jobbar med.

Sedan finns en andra grupp, Styrgruppen, som består av styrelsen, personal och ägare. Programmet är detsamma men här gäller det inte bara informera sig, utan här arbetar vi fram handlings- och framtidsplaner/ visioner, samt att lyssna på vad som kommit från Referensgruppen.

Allt ihop är ett långsiktigt arbete och i dagsläget kan sägas att vi är på god väg. Men olika saker kommer ta olika tid. Det finns ett stort engagemang i Samuelsdals Golfklubb.

Känner du att du också vill delta eller bara veta mer, hör av dig till klubben med din mailadress. – info@samuelsdalgolf.nu

Mer info om Vision 50/50 finns att läsa på Svenska Golfförbundets hemsida här!

Välkommen att delta du också!
Inger Åberg, Verksamhetsledare