Banan öppen – Kommaigång kurs – Utvecklingsgrupppen juniorer

Det finns platser kvar till kommagångkursen för Jonas Osterman den 3maj

kl 18.30 – 20.00( grupp B).  Grupp A 17.00 – 18.30 är fullbokad. En påminnelse

till er juniorer som ännu ej anmält er till kursstarten den 9 maj kl 17.

Anmälan göres till samuelsdalgolf@gmail.com.

bild rangehål 10

Copyrights © 2024