Regnet påverkar – inställd städdag och inget spel på 6:an

Det ihärdiga regnandet medför att vi måste flytta städdag från nu på lördag till söndagen den

12 juni. Planerade aktiviteter på städdagen på de tre nya hålen går i nuläget ej att genomföra.

Vi har också stängt hål 10-15 (6:an) för spel. De första nio hålen är öppna för spel.

Copyrights © 2024