Bygget av 3 nya hål fortskrider

Utbyggnaden till 18 hål är nu i full gång. Hittills är slyröjning och avverkning av skog helt klart. Under

januari – mars har grävning av dammar och wasteland med utlägg av massor på rätt ställe samt

planering av dessa massor i form av tees, greenområden, fairway, bunkrar och kullar genomförts.

Efter grovschakten under vintern väntar vi nu på värmen för att komma igång med finplanering

av de tre nya hålen.

Vi återkommer med löpande information hur arbetet fortskrider.

Copyrights © 2024