Medlemsinformation mars 2020

Bäste medlem!

Du har troligen funderingar och frågor kring hur det blir hos oss på Samuelsdals Golfklubb i och med den allt snabbare spridningen av Covid-19 i landet. Vi följer utvecklingen noga och tar löpande del av myndigheternas och Svenska Golfförbundets råd och riktlinjer.
Folkhälsomyndigheten uppmuntrar till fysisk aktivitet och att göra det utomhus innebär en betydligt mindre smittorisk. De framhåller också att det är viktigt för hälsan att även äldre fortsätter att röra på sig trots uppmaning om social distansering, där fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

Golfen är en utomhusidrott med liten interaktion människor emellan i själva spelet därför planerar vi att öppna banan som vanligt när vädret tillåter. Det är fortfarande is kvar på några fairways och tjäle kvar i backen, så än dröjer det ett tag. Vi återkommer med mer information och förhållningsregler närmare öppning av banan.

Vår planering inför kommande säsong pågår för fullt just nu. Vi kommer att öppna rangen i morgon, fredag. Vi kommer även att, inom kort, öppna upp chipträningsområdet mellan klubbhuset och pensionatet samt öppna upp vårt nya träningsområde mellan hål 8 och fotbollsplanerna. I vår planering ingår också hur vi skall medverka till att bromsa Corona-virusets framfart, både nu och framöver. Vid träning på rangen, som har väl tilltaget avstånd mellan utslagsplatserna anser vi risken för smittspridning vara väldigt låg. Tänk dock på att när du hämtar bollar i bollautomaten, använd gärna handskar och se till att hålla behörigt avstånd vid eventuell köbildning. Vi ser helst att du betalar direkt med kort vid boll-automaten, men kommer att ha öppet i klubbhuset där det finns möjlighet att köpa poletter och rangekort. Vi kommer även att tillhandahålla fika med servering utomhus. Visa hänsyn och håll avstånd. Stanna utanför klubbhuset tills det är din tur. Det finns möljighet att betala med Swish vid köp av fika, poletter eller rangekort.
Nybörjarkurserna kommer att genomföras som planerat. Hur tävlingsverksamheten kommer att utföras är vi inte klara med än, utan här återkommer vi med information senare.

Att hindra smittspridning innebär ett stort personligt ansvar där vi hjälps åt att skydda, inte bara oss själva utan kanske främst andra. Några viktiga råd som vi vill att du följer:

Är du sjuk, även med milda symtom, stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Tänk på att du kan vara smittad även om du inte ens märker av några symtom alls.

Vi hälsar på varandra, men på behörigt avstånd och helt utan kroppskontakt. Inga ”five-highs” eller ”fist-bumps” heller så klart.

Vi samlas inte i grupper, inte ens små, varken ute eller inne i klubbhuset.

Personer över 70 år och andra som tillhör riskgrupper är välkomna till Samuelsdals GK och skall visas särskild hänsyn av övriga.

Använd egen utrustning. Behöver du låna, se till att de torkas av noga före och efter användning.

Se till att hålla en väldigt god handhygien, tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Vi skall försöka se till att det finns handsprit tillgänglig, vid bollautomat och i klubbhuset så använd den vid behov, om det finns på plats.

Skulle det komma andra direktiv så återkommer vi med dem. Håll koll på anslag vid klubbhuset, här på hemsidan och vår facebook-sida!

Pensionatet erbjuder lunch. Stöd gärna dem och köp med dig en lunchlåda. Den kostar 75 kr. Du kan ringa på 023-709 40 95 om du inte vill gå in där, så gör de i ordning en låda och levererar den till dig utomhus. De har även bordsservering för 98 kr. För öppettider och meny se: www.samuelsdalspensionat.se

Varmt välkommen till Samuelsdals Golfbana säsongen 2020!

Falun, mars 2020

Samuelsdals Golfklubb
Sven Hillgren, Ordförande

Samuelsdals Golf AB
Lasse Käck, Klubbchef

Källor:
Svenska Golfförbundet: https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/
Riksidrottsförbundet (RF): https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/
Krisinformation från svenska myndigheter: https://www.krisinformation.se/

Copyrights © 2024