Kallelse till höstårsmöte 27/10

Uppdatering!
Handlingar till Årsmötet finns nu utlagda på hemsidan.
Länk: Årsmöte 2019

Hej!
Samtliga medlemmar inbjudes härmed att delta i höstårsmötet för Samuelsdals Golfklubb, söndagen den 27/10 klockan 13:00 på Samuelsdals Pensionat.

På agendan:
Val av styrelse, fastställande av budget, medlemsavgift och verksamhetsplan för säsongen 2020 och stadgeändring mm
Det blir även en kortare utbildning i nya värlshandicap-systemet (WHS) som börjar gälla den 1/1 2020.

Klubben bjuder på fika.

Handlingar som berör årsmötet kommer att publiceras här på vår hemsida senast en vecka innan mötet.

Varmt välkomna!
Styrelsen.

Copyrights © 2024