Kallelse till Årsmöte

Kallelse till Årsmöte!
Vi håller vårt höst-årsmöte söndagen den 25 oktober klockan 13:00 på Samuelsdals Pensionat. Pga Coronapandemin och regeringens begränsning på max 50 deltagare vid arrangemang vill vi att du anmäler deltagande i förväg via mail till info@samuelsdalgolf.nu senast torsdag 22/10 klockan 18:00.

Copyrights © 2024