Kallelse till Årsmöte 27/11

Härmed kallas du som medlem i Samuelsdals Golfklubb till höstårsmöte 2022.
Vi håller mötet på Samuelsdals Pensionat söndagen den 27/11 och startar 13:00.

På höstårsmötet skall medlemsavgifter och andra avgifter för kommande år beslutas samt fastställande av verksamhetsplan och budget.

Det är också på höstårsmötet som klubbens styrelse samt revisor väljs.

Det finns säkert många funderingar och frågor kring hur det går med förvärvsprocessen av Samuelsdal Golf AB och vi kommer att redovisa nuläget och förhoppningsvis reda ut eventuella frågetecken. Vi i styrelsen söker även medlemmarnas mandat att fortsätta processen.

Klubben bjuder på lättare förtäring och på slutet kommer Johan Bergström Brahn presentera Samuelsdal Golf AB’s Verksamhetsinriktning för 2023.

 

Anmäl dig via här Min Golf

Varmt välkomna!
/Styrelsen

Copyrights © 2024