HCP-ronder på Korta banan par 63.

Vi får in frågor om att det inte går att registrera HCP-ronder för Korta banan.
Det är helt i sin ordning, då korta banan med par 63 inte är HCP-grundande. Det är också anledningen till att hål 12 förlängts. Så fort nya tee vid 12:an öppnar och Korta banan blir par 64 kommer möjligheten att registrera HCP-ronder för Korta banan att öppnas. Under fliken banan/slope finns de nya slopetabellerna, men de träder inte i kraft förrän hål 12 öppnar för spel från nya tee.
Långa banan är HCP-grundande och vill du spela HCP-ronder så är du välkommen att spela den tills vidare. Du kan numera registrera HCP-ronder från 9 till 18 spelade hål.
Välkommen!

Copyrights © 2024