Golfens Dag 26 maj

Samuelsdals Golfklubb  hälsar alla medlemmar och golfintresserade vänner samt närboende och andra intresserade välkomna till en festlig golfdag kl 10-15. En gemensam golfdag med ca 330 klubbar i Sverige. För mer information gå till Klubb på vår hemsida.

Copyrights © 2024