Hem > ny frontbild

Styrelser

Styrelse Samuelsdal Golf AB

Robert Östman, ordförande
Hans Östberg
Johan Feldreich
Håkan Glimåker
Kjell Nämnd

Styrelse Samuelsdal Golfklubb 2019

Ordinarie ledamöter:
Sven Hillgren, ordförande
Nils Sjöström
Dennis Jansson
Inger Larshans
Björn Ristner
Sven Olsson
Arild Doverhem

Suppleanter/ersättare:
Lotta Persson
Vakant

Revisor:
Mikael Runsvik

Valberedning:
Lars Nordstöm
Urban Ericson