Hem > ny frontbild

Samuelsdal Golf AB och Samuelsdals Golfklubb

Ett nyttjanderättsavtal mellan Samuelsdal Golf AB och Samuelsdals Golfklubb reglerar ansvarsfördelningen
dem emellan. Samuelsdal Golf AB ansvarar för banan, personal, maskiner, fastigheter och inventarier med till-
hörande driftskostnader. Samuelsdals Golfklubb ansvarar för den idrottsliga delen av verksamheten med tävlingar och kurser.

Samuelsdals Golfklubb har BG 458-3647.
Samuelsdal Golf AB har BG 5309-5295.