· Stadsnära range och tidseffektiv golf          · Nu 18 hål          · Pay & play alla dagar

Nu på torsdag 24 maj kl 18.00 börjar vi med torsdags Scramblen. Anmälan gör ni på kansliet eller via telefon 023-711225, senast torsdag kl 17.15 Välkomna!

EXTRA ÅRSMÖTE söndag 27 maj 2018 kl. 15.00 på Samuelsdals Pensionat. Dagordning: Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av två protokollsjusterare jämte ordföranden Mötets behöriga utlysande Fastställande av dagordning Fyllnadsval av en ledamot i styrelsen på 1 år Val av klubbordförande på 1 år Information om ansvarsfrågor, nyttjanderättsavtal, budget och avgifter […]

Samuelsdals Golfklubb  hälsar alla medlemmar och golfintresserade vänner samt närboende och andra intresserade välkomna till en festlig golfdag kl 10-15. En gemensam golfdag med ca 330 klubbar i Sverige. För mer information gå till Klubb på vår hemsida.

Lördag 5 maj kl 13.00 öppnar vi hela banan. Det är lite blött på fairway, så vi har lägesförbättring, en klubblängd. Var noggrann med att lägga tillbaka torv och laga nedslagsmärken. Greenfee tillsvidare: Ordinarie Senior 200 kr och Dalagreenfee 150 kr och Junior 80 kr. Bollränna gäller. Välkomna!